GSK Logo

site-logo

Bent u geen medische beroepsbeoefenaar volgens de definitie van de geneesmiddelenwet? 
Bezoek dan onze publieke site.

Richtlijnen

Verschillende beroepsverenigingen hebben richtlijnen ontwikkeld om mannen met LUTS (al dan niet) ten gevolge van BPH optimaal te behandelen. Hieronder is een overzicht te vinden van de meest gebruikte richtlijnen. Klik op de naam van de richtlijn om bij de online versie uit te komen.

AUA:

De American Urological Association (AUA) is de vereniging voor urologen in Amerika. In 2010 is de richtlijn over Management of Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) herzien.

EAU:

De European Association of Urology (EAU) is de Europese vereniging voor urologen. In 2011 zijn de Guidelines on the Treatment of Non-neurogenic Male LUTS herzien. Recent is hiervan online een update verschenen.

NHG:

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging voor huisartsen in Nederland. Begin 2013 is de Standaard Mictieklachten bij mannen verschenen en gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap.

NICE:

Het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) is een organisatie in de UK die richtlijnen ontwikkelt en advies geeft over het verbeteren van patiëntenzorg. Ze richten zich vooral op huisartsen. De richtlijn Lower urinary tract symptoms: The management of lower urinary tract symptoms in men dateert uit Mei 2010. Recent is er een update geweest van de Pathway Lower urinary tract symptoms in men (sept 2013)

NVU:

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor medisch specialisten in de urologie in Nederland. In 2005 is de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van LUTS/BPH verschenen, een herziene versie van deze Richtlijn wordt nog niet verwacht.

AS: Exp. date:15 May 2015: NL/URO/0022/14